Dreptul Muncii Print
  • Consultatii privind incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca (perioada nedeterminata/determinata;cu timp partial, munca prin agent de munca temporara; munca la domiciliul).
  • Consultatii privind incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului colectiv de munca.
  • Consultatii privind  dispozitiile legii ce reglementeaza formarea profesionala organizata de angajator; contractul de ucenicie la locul de munca;
  • Consultatii privind  redactarea si modificarea regulamentului intern.
  • Consultatii privind aplicarea si respectarea  regulilor de sanatate si securitate in munca.
  • Consultanta, asistenta si reprezentare in litigii privind raporturile de munca (raspunderea patrimoniala /contraventionala / penala  a angajatorului ; raspunderea disciplinara /  patrimoniala a angajatului).