Litigii de munca

Daca aveti litigii de munca cu angajatorul sau fostul angajator. Avocatii nostri specializati va pot ...

Tagada paternitatii

Tagada paternităţii înseamnă negarea acesteia ( a paternităţii) pe cale judecătorească, urmărindu-se ...

Incredintare minor

O data cu pronuntarea divortului, instanta judecatoreasca va hotari, caruia dintre parinti vor fi i ...

Pensia de intretinere

O data cu cererea principala a divortului, se judeca si alte cereri accesorii, printre care si cea r ...

 

 

 

Domenii Activitate Cabinet Avocat Enciu Silvia Adriana PDF Print E-mail

DREPTUL MUNCII

 • Consultatii privind incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca (perioada nedeterminata/determinata;cu timp partial, munca prin agent de munca temporara; munca la domiciliul).
 • Consultatii privind incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului colectiv de munca.
 • Consultatii privind  dispozitiile legii ce reglementeaza formarea profesionala organizata de angajator; contractul de ucenicie la locul de munca;
 • Consultatii privind  redactarea si modificarea regulamentului intern.
 • Consultatii privind aplicarea si respectarea  regulilor de sanatate si securitate in munca.
 • Consultanta, asistenta si reprezentare in litigii privind raporturile de munca (raspunderea patrimoniala /contraventionala / penala  a angajatorului ; raspunderea disciplinara /  patrimoniala a angajatului).
 • DREPT ADMINISTRATIV

  Contenciosul  Administrativ:
 • Consultanta juridica, asistenta si reprezentarea clientilor in litigii de contencios administrativ pentru anularea actelor administrative adoptate de autoritatile locale (Primarie, Politie, Administratia Fiscala, Inspectia Muncii etc;)
 • Cereri intemeiate pe Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile publice,
  Achizitiile publice si regimul concesiunilor:

 • Consultanta cu privire la respectarea reglementarilor legale.
 • Contestarea, apararea si anularea procedurilor de achizitie.
 •  Negocierea, redactarea, incheierea , modificarea si incetarea contractelor. 
 • Consultanta, asistenta si reprezentarea privind concesionarea de proprietati / concesionarea de servicii si lucrari.
 • Consultanta , asistenta si reprezentare privind  procedurile de atribuire a contractelor de achizitii publice.
 • DREPT COMERCIAL

 • Consultanta, asistenta si reprezentare privind redactarea, incheierea, modificarea si incetarea contractelor comerciale.
 • Consultanta, asistenta si reprezentare in procesele comerciale.
 • Consultanta, asistenta si reprezentare in vederea recuperarii de debite, procedura insolventei si a falimentului;
 • Consultanta, asistenta si reprezentare privind infiintarea, modificarea si incetarea unei societati comerciale / persoana fizica autorizata/ intrepreindere individuala/intreprindere familiala.
 • Consultanta , asistenta si reprezentare  privind obtinerea autorizatiilor specifice prevazute de legi speciale;
 • Activitati privind  inregistrarea si eliberarea oricarui document de la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti (si Ilfov).
 • DREPT CIVIL

         Consultanta, asistenta si reprezentare privind:
 • Actiuni in pretentie;
 • Actiuni posesorii;
 • Actiuni in revendicare;
 • Succesiuni si partaje; iesiri din indiviziune;evacuari;
 • Obligatii de a face;
 • Declararea nulitatii unor acte juridice ;
 • Investirii cu formula executorie; 
 • Contestatii la executare / ordonante presedintiale de suspendarea provizoriea a executarii.
 • Consultanta si asistenta privind redactarea , modificarea si incetarea unor contracte civile.
 • Consultanta, asistenta si reprezentare  privind infiintarea, modificarea si incetarea persoanelor jurdici fara scop lucrativ ( asociatii diverse; Asociatii de Proprietari, fundatii etc).
 • DREPTUL FAMILIEI

 • Consultanta, asistenta si reprezentare privind procedura desafcerii casatoriei prin divort; privind partajul bunurilor comune dobandite de soti; stabilirea  paternitatii; ocrotierea minorului.
 • DREPTUL PROPIETATII INTELECTUALE

 • Consultanta , asistare si reprezentare privind inregistrarea cererilor de brevet de inventie; a cererilor privind  protectia desenelor si modelelor industriale; a cererilor privind protectia marcilor la OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI;
 • Consultanta , asistare si reprezentare pentru litigile privind protectia  brevetelor de inventie, a mărcilor comerciale, a desenelor si  modelelor industriale si concurenţa neloială.
 

Alarme Viper

Multimedia Auto

Tapet 3D